Moja zóna

Ján Šima DUO-PEK

Ul. Matice slovenskej 48, 091 01 Stropkov
34824936
1020002390
Nemá
nezistený
01.07.1997
Výroba chleba

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A