Moja zóna

Michal Darivčák

090 23 Havaj
34828389
1039596206
Nemá
nezistený
08.05.2000
Služ.súvis.s lesníctvom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A