Moja zóna

Peter Klučka

Hrnčiarska 30, 091 01 Stropkov
34829610
1044785632
Nemá
nezistený
23.05.2001
Ost.stav.kompletiz.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A