Moja zóna

Daniel Ďurkovský

Pezinská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
35306882
1040132797
Nemá
nezistený
01.09.1998
Obkladanie stien,podláh

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A