Moja zóna

Pavel Poliačik

900 54 Jablonové
35333499
1042954209
Nemá
nezistený
28.12.1998
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A