Moja zóna

Ivan Tomašek

Č. 87, 925 84 Vlčany
35366117
1039157823
Nemá
nezistený
01.05.1999
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A