Moja zóna

Erika Štefanovičová

Slnečná 10, 927 05 Šaľa
35368721
1027701939
Nemá
nezistený
01.06.2000
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A