Moja zóna

Základná škola Seňa 507

Seňa 507, 044 58 Seňa
35513454
2021261759
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
13,5 tis. €
-87,4 %
2017/2016