Moja zóna

ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Skladná 4, 040 01 Košice - mestská časť Juh
35538562
2021588855
Nemá
150-199 zamestnancov
01.08.2001
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
550 tis. €
166,1 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov


Štatutári ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov


Spoločníci ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov


Predmety podnikania ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov


Kataster ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov


Skrátené výkazy ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov