Moja zóna

Materská škola

Park Angelinum 7, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
35540508
2021607104
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A