Moja zóna

Základná škola Hroncova 23, Košice

Hroncova 23, 040 01 Košice - mestská časť Sever
35540605
2021606389
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
585 tis. €
154,1 %
2020/2019