Moja zóna

Základná škola

M.R.Štefánika 51, 075 01 Trebišov
35541113
2021663479
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
344 tis. €
-39,2 %
2020/2019