Moja zóna

Základná škola Zemplínska Teplica 209

Zemplínska Teplica 209, 076 64 Zemplínska Teplica
35541199
2021663149
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
26,9 tis. €
789 %
2020/2019