Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Letná 90, Novosad

Letná 90, 076 02 Novosad
35541229
2021663303
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
13,7 tis. €