Moja zóna

Základná škola, Hlavná 462, Parchovany

Hlavná 462, 076 62 Parchovany
35541237
2021663281
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,6 tis. €