Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola, Biel 24

Hlavná 24, 076 41 Biel
35541326
2021670904
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
4,03 tis. €