Moja zóna

Materská škola Strážske Družstevná 506

Družstená 506, 072 22 Strážske
35542136
2021635451
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola Strážske Družstevná 506


Štatutári Materská škola Strážske Družstevná 506


Spoločníci Materská škola Strážske Družstevná 506


Predmety podnikania Materská škola Strážske Družstevná 506


Kataster Materská škola Strážske Družstevná 506


Skrátené výkazy Materská škola Strážske Družstevná 506