Moja zóna

Základná škola

Kežmarská 30, 040 11 Košice - mestská časť Západ
35542624
2021635913
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
133 tis. €
-73,9 %
2020/2019