Moja zóna

Základná škola

Janigova 2, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP
35542632
2021635660
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
615 tis. €
474,4 %
2020/2019