Moja zóna

Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice

Trebišovská 10, 040 11 Košice - mestská časť Západ
35542764
2021636584
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Zar.škol.stravovania

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
241 tis. €
-81,9 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice


Štatutári Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice


Spoločníci Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice


Predmety podnikania Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice


Kataster Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice


Skrátené výkazy Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice