Moja zóna

Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice

Trebišovská 10, 040 11 Košice - mestská časť Západ
35542764
2021636584
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Zar.škol.stravovania

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
241 tis. €
-81,9 %
2020/2019