Moja zóna

Základná škola

Bernolákova 16, 040 11 Košice - mestská časť Západ
35543019
2021635627
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
151 tis. €
122,3 %
2020/2019