Moja zóna

Materská škola

Palárikova 22, 040 01 Košice - mestská časť Juh
35543132
2021635517
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
227 tis. €
144,2 %
2020/2019