Moja zóna

Základná škola Rudňany

Zimné 96, 053 23 Rudňany
35543426
2021668682
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
13,5 tis. €