Moja zóna

Základná škola

Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava
35543663
2021663292
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
864 tis. €
191,2 %
2020/2019