Moja zóna

Základná škola s materskou školou Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou 229, 049 43 Jablonov nad Turňou
35543728
2021644262
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
354 €