Moja zóna

Základná škola Hlavná 121, Gelnica

Hlavná 121, 056 01 Gelnica
35543906
2021646935
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
167 tis. €
-68,9 %
2020/2019