Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Buzica 327 - Buzita 327

Buzica 327, 044 73 Buzica
35544015
2021651830
SK2021651830
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A