Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Školská 7, 044 71 Čečejovce
35544198
2021650851
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
76,7 tis. €
556,5 %
2019/2018