Moja zóna

Základná škola Veľká Ida

Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida
35544422
2021658826
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
6,3 tis. €