Moja zóna

Základná umelecká škola

M. R. Štefánika 55, 075 01 Trebišov
35544635
2021663028
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
21,3 tis. €
-13 %
2020/2019