Moja zóna

Centrum voľného času

Nám. sv. Cyrila a Metoda 46, 078 01 Sečovce
35544678
2021663017
Nemá
5-9 zamestnancov
01.04.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
33,4 tis. €
N/A