Moja zóna

Školská jedáleň

Komenského 12, 073 01 Sobrance
35545674
2021668033
Nemá
5-9 zamestnancov
30.06.2002
Ost.jedálenské služby

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A