Moja zóna

Centrum voľného času, Nám. slobody 1, Sobrance

Nám. slobody 1, 073 01 Sobrance
35545682
2021670860
Nemá
5-9 zamestnancov
30.06.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A