Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Mlynky - Biele Vody 266

Biele Vody 266, 053 76 Mlynky
35546026
2021673401
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A