Moja zóna

Základná škola, Školská 297, Jaklovce

Školská 297, 055 61 Jaklovce
35546476
2021678901
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,34 tis. €