Moja zóna

Základná škola s materskou školou, SNP 239, Vlachovo

SNP 239, 049 24 Vlachovo
35546727
2021678296
Nemá
5-9 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A