Moja zóna

Základná škola

Postupimská 37, 040 22 Košice - m. č. Dargovských hrdinov
35546832
2021676954
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
252 tis. €
136,1 %
2020/2019