Moja zóna

Základná umelecká škola

Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy
35549611
2021700230
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2003
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A