Moja zóna

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení

Trieda SNP 1, 040 11 Košice - mestská časť Západ
35557389
2021776691
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2004
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A