Moja zóna

Materská škola

SNP 1, 053 61 Spišské Vlachy
35564121
2021930537
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2005
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A