Moja zóna

Materská škola

Hlavná 3, 053 42 Krompachy
35566451
2021978662
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2005
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A