Moja zóna

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Letná 66, Spišská Nová Ves

Letná 66, 052 01 Spišská Nová Ves
35570512
2022114875
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2006
Pomocné vzdelávacie čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A