Moja zóna

Základná škola

E.F.Scherera 40, 921 01 Piešťany
35602651
2020538707
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
157 tis. €
-42,9 %
2020/2019