Moja zóna

Základná škola s materskou školou Radošina, kpt. Nálepku 530/13 956 05 Radošina

kpt. Nálepku 13, 956 05 Radošina
35611201
2021367898
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
57,4 tis. €