Moja zóna

Špeciálna základná škola

Čsl. armády 1207, 908 45 Gbely
35629932
2020972921
Nemá
3-4 zamestnanci
24.07.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A