Moja zóna

Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica

Moskovská 2, 974 04 Banská Bystrica
35677708
2020982040
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
38,8 tis. €