Moja zóna

Základná škola Sitnianska 32, Banská Bystrica

Sitnianska 32, 974 11 Banská Bystrica
35677775
2020985142
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
116 tis. €
155,5 %
2020/2019