Moja zóna

Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom

Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom
35678119
2020979807
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A