Moja zóna

INTECH CONTROL spol. s r.o.

Vlčie hrdlo 4846, 820 03 Bratislava
35680687
2020339002
SK2020339002
10-19 zamestnancov
18.12.1995
Ost.inž.čin.,súv.porad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,07
0,84
0,23
91,1 %
111 tis. €
-66,6 %
2020/2019
1,7 mil. €
-47 %
2020/2019
0,07
-54,2 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE