Moja zóna

FILBA, s.r.o.

Obchodná 2, 811 06 Bratislava-Staré mesto
35684593
2020861337
SK2020861337
nezistený
21.02.1996
Realitné kancelárie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
-0,04
0,13
81,5 %
-13,8 tis. €
-182 %
2020/2019
128 tis. €
-10,3 %
2020/2019
-0,01
-183,4 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskFILBA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

TržbyFILBA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €

SkóringFILBA, s.r.o.


n/a
0,18
4,8
1,72

Zisk pred zdanenímFILBA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

EBITDAFILBA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €

Koneční uživatelia výhod FILBA, s.r.o.


Štatutári FILBA, s.r.o.


Spoločníci FILBA, s.r.o.


Predmety podnikania FILBA, s.r.o.


Kataster FILBA, s.r.o.


Skrátené výkazy FILBA, s.r.o.